Porady

Ubikacja na działce z pewnością podniesie komfort. Najlepsze są takie typy, które zostaną wykonane z mocnych materiałów i posiadają nieprzepuszczalne dno, które zatrzyma nieczystości ciekłe.

Legalna ubikacja

Właściciele działek letniskowych muszą pamiętać, że nieczystości powinni być odpowiednio zabezpieczane. Niewłaściwe załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych nie tylko może zagrażać zdrowiu, ale również jest niezgodne z prawem.

Niezabezpieczone odpowiednio ścieki mogą dostać się do wód gruntowych i wyrządzać szkody w środowisku oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt w okolicy. Wolnostojąca ubikacja lub toaleta przenośna powinny zostać należycie zabezpieczona.

Koszt utrzymania szamba jest bardzo wysoki, dlatego nie każdy decyduje się na gotową wersję toalety. Ze względu na oszczędność część działkowiczów wciąż decyduje się na wychodek drewniany. Jednak nawet w tej sytuacji dbałość o legalność obiektu oraz zasady użytkowania musi pozostać utrzymana.

Nigdy nie należy bagatelizować kwestii zdrowotnych. W takim przypadku mają ogromne znaczenie ponieważ źle składowane nieczystości mogą zagrażać nawet życiu naszym oraz osób korzystających z wody lub gruntu w najbliższym otoczeniu.

Typy toalet na działce

Toalety dostosowane do użytkowania na działce mogą przyjmować różne warianty:

  • toaleta z zamkniętym odpływem lub odpływem do szamba – nieczystości wywozi się za pomocą specjalnych pojazdów, które je wysysają ze zbiornika lub utylizują je przydomowe oczyszczalnie
  • sławojka, bez dostępu do szamba – to wc drewniane i jednocześnie najtańsza wersja, która jednak powoduje, że nieczystości zostają na działce dlatego jej zbiornik musi być dobrze zabezpieczony
  • toaleta turystyczna – to toalety przenośne o małej pojemności, ale równocześnie bardzo ekonomiczne. Jest to najpopularniejszy wariant
  • toaleta kompostująca – nieczystości zasypywane są torfem lub trocinami, po rocznym uleganiu procesom kompostowania stają się neutralne i mogą służyć za bezpieczny nawóz

O czym należy pamiętać?

Ubikacja na działce traktowana jest w świetle prawa jako zbiornik bezodpływowy, dlatego obowiązują ją specjalne regulacje.

Poza nieprzepuszczalnym dnem oraz wytrzymałym materiałem, z którego wykonane są ściany powinna mieć też element z zamykanym otworem, które okrywa szczelne przykrycie.

Co najmniej dwa metry muszą ją dzielić od chodników oraz granicy działki sąsiedniej. Nie można jej stawiać bezpośrednio przy zabudowie jednorodzinnej sąsiadów. Pamiętaj również żeby nie była bliżej niż 15 metrów od miejsca gdzie czerpana jest woda do picia dla ludzi.

Zaprojektuj z głową swoją działkę tak by służyła Ci jak najlepiej.

Similar Posts